UTSTÄLLNINGAR

Följ med på en spännande resa i stadens historia från forntid till nutid, med en blick in i framtiden.

Utställning Norrtälje 400 år1622-2022 i Zettersténska gården,


Öppet: 28/6-13/8: tisdag-lördag kl 11-16


Gratis inträde!