Vi är stiftelsestyrelsen
Tillsatta av kommunen:
Berit Jansson, ordförande
Per-Åke Jeansson, vice ordförande
Dennis Ekström, ordinarie ledamot
Elisabeth Lewerentz, ordinarie ledamot
Andreas Hofbauer, ersättare
Per Börjesson, ersättare
Tillsatta av Fornminnesföreningen:
Hans Landberg, ordinarie ledamot
Leif Gratner, ersättare

Roslagsmuseets Vänner, har observationsplats i styrelsen