KALENDERN

Kulturarvsdagen

10 september kl 11-15


Café med hembakt!

Glass!

Presentbutik!

Utställningen Norrtälje 400 år.

Zettersténska Gården, ingång från parken

11.00 Välkomsttal, Bengt Ericsson, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.


Hemslöjdskonsulent Andreas Sohlberg från Region Stockholm
presenterar Slöjdnod, ett samverkansprojekt med Norrtälje museer,
och de utvalda stipendiaterna till slöjdresidenset.


11.30 och 13.00 Teaterföreställning för barn, stora som små
När clownen Sven kastar sig över vårt kulturarv kan vad som helst hända.
Följ med på en resa fylld av musik, improvisation och interaktion, kanske är det just du som bär ett ovärderligt kulturarv i din ficka!


12.00 Arkeolog Ylva Telldahl, Norrtälje museer berättar om Norrtälje museers fornvårdsarbetet. Zettersténska villan.


12.30 och 14.00 Guidade stadsvandringar på temat ”Norrtälje 400 år”


13.30-14.30 Boksignering av jubileumsboken ”Norrtälje 400 år” med författarna Hans och Eva Landberg och Jakob Jakobsson

Vätö hembygdsförening är på plats och presenterar sina skrifter och annat från Vätö.


Prova på slöjd olika typer av slöjd. Hemslöjdskonsulenterna/Slöjd Stockholm i samarbete med Norrtälje museer.


Kreativt skapande på temat hållbarhet med Norrtälje museers pedagog.


Försäljning av jubileumsboken

”Norrtälje 400 år”samt andra böcker med kulturarvsanknytning.


Besök jubileumsutställningen ”Norrtälje 400 år” i Zettersténska villan.