KALENDERN

All information om nyöppnade museets utställningar, verksamhet och öppettider finns

Sommarcafét öppnar 27 juni. Öppet tisdag-lördag t o m 12 augusti.