Uppdaterad 2024-06-28


Sommarcafé och underhållning 29/6-10/8

Se kalendernAll information om Roslagsmuseets utställningar, verksamhet och öppettider finns

Roslagsmuseet förvaltas av en stiftelse och omfattar Gevärsfaktoriet, Zettersténska gården, Hjertqvistska huset och resterna av  parken som omgärdas av dessa hus. Dessutom förvaltar stiftelsen väderkvarnen i Furusund.

Stiftelsen bildades 1972 och stiftarna är idag Norrtälje kommun och Roslagens Fornminnes- och hembygdsförening.

I Gevärsfaktoriet finns Roslagsmuseet. Där visas föremål ur Roslagsmuseets samlingar och den historia som byggnaden bär på. Även  i de övriga husen och i parken pågår många aktiviteter året om. Se under Kalender!

Bilden till vänster visar hur faktoribyggnaden ursprungligen såg ut före restaureringen 1972.

Tavlan finns i Zettersténska gården. Bilden ovan  visar hur byggnaden ser ut idag.